Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności - Pomorzanki w Biznesie

Wyniki oceny wniosków po procedurze odwoławczej o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,w projekcie "Pomorzanki w Biznesie"

Poniżej publikujemy ostateczne wyniki zatwierdzone przez Komisję Oceny Wniosków na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożone przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie" w pierwszym naborze.

Lista ostateczna z oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

  • data: 2018-01-25

Wstecz