Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności - Pomorzanki w Biznesie

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, po procedurze odwoławczej

Poniżej publikujemy ostateczną listę wniosków, które otrzymują wsparcie finansowe w postaci podstawowego wsparcia pomostowego. Komisja Oceny Wniosków dokonała wyboru wniosków zakwalifikowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego, po procedurze odwoławczej złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie". 
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 
 

Lista ostateczna wniosków, które otrzymują jednorazową dotację inwestycyjną