Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Dział Projektów Grantowych

1. Obsługa projektów grantowych, głównie dla przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, w szczególności:

 • opracowywanie dokumentacji konkursowej oraz organizacja konkursów grantowych,
 • promowanie i udzielanie informacji o realizowanych konkursach grantowych,
 • obsługa wniosków o udzielenie grantu, w tym organizacja procesu oceny wniosków oraz ich ocena formalna i merytoryczna,
 • przygotowanie i podpisywanie umów o udzielenie grantu,
 • rozliczanie udzielonych grantów,
 • monitoring i kontrola realizacji umów grantowych,
 • opracowywanie procedur wewnętrznych normujących obsługę projektów grantowych.

2. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim i innymi instytucjami w zakresie wdrażania projektów grantowych.
3. Współpraca z innymi działami Agencji w zakresie wspierania przedsiębiorców.


Kontakt:
Karolina Graczyk
karolina.graczyk@arp.gda.pl
58 32 33 219

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie