Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«czerwiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

28164 wejść
2019.06.26 08:11

Data

27.06.2019

Galeria

Baner

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logo RP,...
Pomorski Broker Eksportowy

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

www.brokereksportowy.pl

Pomorski Broker Eksportowy ułatwi firmom z sektora MSP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. To pierwszy regionalny kompleksowy system wspierający działalność  pomorskich przedsiębiorców za granicą. Kierowany jest zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych a mają potencjał, jak również do prowadzących działalność na rynkach zagranicznych.

Wśród konkretnych korzyści dla firm, jakie mogą osiągnąć w wyniku udziału w projekcie warto wymienić m.in. pozyskanie wiedzy dot. kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych czy informacji o potencjalnych kooperantach zagranicznych. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację na udział w targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach o charakterze biznesowym, skorzystać z pośrednictwa na rynkach zagranicznych, nawiązać współpracę z zagranicznymi kontrahentami i innymi firmami z regionu.

Czas trwania projektu: lipiec 2016  - czerwiec 2023

Budżet projektu łącznie - ok. 84,08 mln zł, w tym:
dofinansowanie projektu: 64,08 mln zł

Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców nastawionych na rozpoczęcie działań eksportowych, wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków*
* ze szczególnym uwzględnieniem branż wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza


CEL PROJEKTU I GŁÓWNE DZIAŁANIA
Cel:
Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP
poprzez zwiększenie liczby pomorskich MSP aktywnych na rynkach zagranicznych, dywersyfikację rynków eksportowych pomorskich firm, zwiększenie udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie, wzmocnienie marki pomorskich (polskich) firm.

Projekt polega na stworzeniu i funkcjonowaniu kompleksowego systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw opartego na 3 filarach:

 1. WSTĘP DO EKSPORTUdziałania kierowane do MSP, które nie podejmowały do tej pory działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami. 
 2. ROZWÓJ EKSPORTU FIRM POMORSKICH NA WYBRANYCH RYNKACH - dedykowany program kompleksowych działań wzmacniających eksport firm pomorskich i promocję regionu na wybranych rynkach.
 3. GRANTY DLA MSPdziałanie kierowane do MSP, które polega na realizacji konkursów grantowych dla MSP.


WSTĘP do EKSPORTU
Działanie mające na celu identyfikację potencjalnych eksporterów w regionie oraz przygotowanie MŚP do eksportu poprzez działania edukacyjno-konsultacyjne.

Najważniejszą częścią tego etapu projektu jest stworzenie sieci brokerów lokalnych, których zadaniem będzie:

 • dotarcie do firm w regionie, które chciałyby eksportować, ale nie wiedzą jak zacząć, lub już eksportują, ale chciałyby wejść na inne rynki,
 • identyfikacja MSP z potencjałem eksportowym nieaktywnych dotychczas na rynkach zagranicznych,
 • zbudowanie bazy o takich firmach i ich potencjale rynkowym, ich produktach,  usługach,
 • praca z firmami i pomoc im w przygotowaniu do eksportu

Inne działania obejmą m.in.: seminaria o rynkach i rożnych aspektach współpracy międzynarodowej, moduły szkoleniowe, konferencje eksportowe, informacja rynkowa, analizy rynkowe, spotkania doświadczonych eksporterów z początkującymi eksporterami, itp.


ROZWÓJ EKSPORTU FIRM POMORSKICH NA WYBRANYCH RYNKACH
Działanie obejmuje:

 • Promocję gospodarczą regionu
 • Działania (lista otwarta):
  • wykorzystanie i rozwój kontaktów zagranicznych, które posiadają poszczególni Partnerzy projektu;
  • zidentyfikowanie istniejących i zbudowanie nowych kontaktów zagranicznych na wybranych rynkach w oparciu o brokerów zagranicznych (będą na bieżąco dostarczać informacji z danych rynków, szukać kontrahentów i wykonywać usługi dla pomorskich MSP) stali Brokerzy zagraniczni będą działali w Chinach i USA;
  • organizacja wystaw, spotkań dla kupujących, aby pomóc pomorskim MSP w tworzeniu kanałów zbytu i znalezieniu odbiorców;
  • udział w targach i organizacja misji gospodarczych;
  • realizacja inicjatyw, w ramach których firmy pomorskie nawiązują ze sobą współpracę i są w stanie na większą skalę odpowiadać na przetargi lub inne zapytania ofertowe z tych rynków.

GRANTY dla MŚP

 • Konkursy grantowe dla firm - dzięki grantom firmy lub grupy firm będą miały możliwość wsparcia swoich aktywności związanych z promocja na rynkach zagranicznych poprzez udział w misjach i targach.

  Finansowanie: granty maksymalnie 50% + wkład własny 50%
  Planowane jest objęcie wsparciem 500 firm. 
 • Planuje się 4 konkursy w ramach projektu– pierwszy w 2017 r. W wybranych konkursach preferencje dla Inteligentnych Specjalizacji oraz dla firm, które są właściwie  przygotowane  do współpracy międzynarodowej (np. skorzystały z działań przygotowujących do eksportu, dokonały zmian organizacyjnych w firmie, posiadają rekomendacje brokera lokalnego)


PRZEWIDYWANE EFEKTY W RAMACH PROJEKTU
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1800
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe – 1300
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności – 600
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym – 475
Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym – 10.000
Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe - 200


JAK PROJEKT UŁATWI FIRMOM ROZPOCZYNANIE I ROZWÓJ EKSPORTU?

 • Pomorskie firmy, produkty i marki będą promowane za granicą poprzez udział
  w misjach i targach
  ;
 • Prowadzona będzie promocja regionu za granicą;
 • Projekt będzie tworzyć warunki do nawiązywania współpracy pomorskich firm w obszarze eksportu;
 • Firmy będą mogły zbadać swój potencjał eksportowy, określić swoje szanse na prowadzenie eksportu;
 • Prowadzone będą działania na rzecz dywersyfikacji kierunków eksportu - brokerzy zagraniczni;
 • Zwiększy świadomość przedsiębiorstw nt. korzyści związanych z eksportem - projekt dostarczy wiedzę o rynkach i potencjalnych kooperantach zagranicznych.
 • Dostarczy przedsiębiorcom wiedzy o prowadzeniu eksportu, tj. kwestiach prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych, o warunkach działalności i eksportu na dane rynki itd.


POMORSKI BROKER EKSPORTOWY jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – PARTNERA WIODĄCEGO, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O.Terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, INVESTGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

Kontakt:
Emilia Drozd-Kochanowicz
58 32 33 201
@: emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl

data: 2016-07-13

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego