Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«sierpień 2018»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

5347 wejść
2018.08.13 15:54

Data

15.08.2018

Galeria

Baner

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym, 26 lipca

Termin i miejsce szkolenia:
26 lipca 2016 r. (9:00- 16:00)
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 D, budynek SIX, XII piętro

Koszt szkolenia:
390 zł netto (+23% VAT)
Cena szkolenia obejmuje: materiały dydaktyczne, imienny certyfikat oraz przerwy kawowe. Dla płacących za szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej praktycznej wiedzy na temat  aspektów formalnych i merytorycznych postępowań w sprawie OOŚ. Uczestnicy będą mogli przedstawić zagadnienia problemowe, które zostaną omówione i przeanalizowane w trakcie wykładu a także w czasie warsztatów.

 

ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE>>

 

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Wprowadzenie

2.Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ)
- kryteria przeprowadzenia SOOŚ – jakie dokumenty strategiczne wymagają SOOŚ,  
- sytuacje gdy dopuszczalne jest odstąpienie od SOOŚ
- przebieg postępowania w sprawie SOOŚ
- prognoza oddziaływania na środowisko,
- różnice między SOOŚ i OOŚ.

3. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (OOŚ)
- określenie konieczności wszczęcia postępowania w sprawie OOS – klasyfikacja przedsięwzięcia do jednej z grup wymienionych w rozporządzeniu i dyrektywie OOŚ
- katalog decyzji, przed którymi należy wszcząć postępowanie w sprawie OOS
- ogólne zasady procedury OOŚ jako przykładu postępowania administracyjnego 
- właściwe określenie stron postępowania. Czy strony postępowania w sprawie OOŚ muszą być identyczne jak w postępowaniu budowlanym?
- decyzje administracyjne, które są konieczne przed przystąpieniem do prac budowlanych a nie są związane bezpośrednio z postępowaniem w sprawie OOŚ, m.in. decyzje z zakresu ochrony gatunkowej

4. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa)
- elementy postępowania (schematy)
- raport o oddziaływaniu na środowisko
- udział stron postępowania a udział społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych

5. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa)
- elementy postępowania (schematy)
- karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

6. Postanowienie screeningowe oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
- postanowienie screeningowe 
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po wykonaniu OOŚ (z raportem)
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez wykonania OOŚ (bez raportu)

7. Postępowanie budowlane a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
- jakie konsekwencje wynikają z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla organów prowadzących postępowanie następcze np. w sprawie pozwolenia na budowę, wodnoprawnego lub decyzji o warunkach zabudowy – warunki w decyzji po wykonaniu OOŚ,
- w jakich sytuacjach przedsięwzięcia, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- konsekwencje sytuacji, gdy przedsięwzięcie z wniosku o pozwolenie następcze (np. pozwolenie na budowę) się od tego, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (np. różnice w działkach geodezyjnych),
- w jakiej sytuacji odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania w sprawie OOŚ

8. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko (prowadzona m.in. na etapie wydania decyzji budowlanej): kiedy, dlaczego i w jakim zakresie
- przesłanki przeprowadzenia ponownej oceny
- przebieg postępowania (schematy)

9. Katalog najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach  OOŚ oraz ich konsekwencje (skuteczność odwołań w normalnej drodze administracyjnej, skuteczność środków nadzwyczajnych – wzruszenie decyzji ostatecznej
- niewłaściwie określony zakres przedsięwzięcia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po wykonaniu OOŚ (z raportem)
- niewłaściwa klasyfikacja przedsięwzięcia (na podstawie rozporządzenia i dyrektywy OOŚ)
- dzielenie przedsięwzięć w celu uniknięcia oceny
- niewłaściwy zakres KIP oraz raportu
- niewystarczające uzasadnienie postanowienie screeningowego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- nie zachowany termin 21 dni na konsultacje społeczne
- niewłaściwe udokumentowanie możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych
- niespójny zakres przedsięwzięcia w wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzjach następczych (m.in. pozwoleniu na budowę)

10. Sposoby wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych, oraz inne wskazówki dotyczące sposobu korekty przeprowadzonych postępowań w sprawie OOŚ

11. Na podstawie materiałów przygotowanych przez prowadzącego (wszelaka dokumentacja OOŚ) praca w grupach 3-4 osobowych, polegająca na analizie dostarczonego materiału w celu wykrycia błędów. Wspólne omówienie wyników

Kontakt:
Katarzyna Moszczyńska tel.: (58) 32 33 143, e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego