Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Banery

7151 wejść
2017.11.23 15:45

Data

24.11.2017

Zmiana wielkości czcionki

Galeria

Baner

Treść strony

Oferta Inwestycyjna - Gdańsk, Długi Targ 1-10


Oferta Inwestycyjna
Sprzedaż, wspólne przedsięwzięcie, dzierżawa nieruchomości
Gdańsk, Długi Targ 1-10


Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „ARP S.A.”) ogłasza pisemny konkurs na sprzedaż lub wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne lub dzierżawę, dotyczący kompleksu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w najbardziej prestiżowym miejscu Gdańska, na terenie Głównego Miasta przy ulicy Długi Targ nr 1 - 10.

Przedmiotem postępowania jest:

  • prawo własności działek gruntu o nr ew.: 471/2 (0.0772 ha) i 471/1  (0.0400 ha), dla których w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzona jest księga wieczysta nr: GD1 G/00093061/6, zabudowanych zabytkowymi kamienicami przy ulicy Długi Targ nr 1 – 10 o powierzchni użytkowej 3.306 m kw.,
  • prawa własności działek gruntu o nr ew.: 474/18, (0.0251 ha), 474/23 (0.0210 ha), 474/24 (0.2.503 ha), dla których w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku prowadzona jest księga wieczysta nr GD1 G/00227040/2, położonych w Gdańsku w obrębie ulic: Długi Targ, Mieszczańska, Ławnicza i Ogarna.


Konkurs obejmuje dwa etapy:

  • I etap: składanie niewiążących ofert w terminie do 16 grudnia 2016r. do godz. 15.00,
  • II etap: składanie ofert ostatecznych w terminie ustalonym przez Zarząd ARP, po uprzednim poinformowaniu potencjalnych inwestorów zakwalifikowanych do etapu II.


Zastrzegamy, że:

  • ARP S.A. przysługuje prawo swobodnego wyboru deklaracji złożonych w I etapie postępowania oraz ofert ostatecznych,
  • zbywcy przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.


Regulamin konkursu stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia dostępny jest na stronach www.dlugitarg1-10.com, www.arp.gda.pl oraz www.pwc.pl .


Oferty oraz zapytania (w tym o uzyskanie Memorandum Informacyjnego nieruchomości) prosimy kierować do:

PwC Polska sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa
Krzysztof Sakierski, T: +48 502 184 088, Email: krzysztof.sakierski@pl.pwc.com
Krzysztof Dudek, T: +48 519 506 644, Email: krzysztof.dudek@pl.pwc.com

 

data: 2016-10-03
Regulamin konkursu

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego