Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«czerwiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

10139 wejść
2019.06.26 08:11

Data

27.06.2019

Galeria

Baner

W Polsce, tak jak w innych krajach Wspólnoty Europejskiej wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje pomocy publicznej:

  • regionalna
  • horyzontalna
  • sektorowa

Pomoc regionalna – pomoc przeznaczona dla regionów, których PKB jest mniejszy od 75% średniej PKB Unii Europejskiej. Cały obszar Polski kwalifikuje się do pomocy regionalnej. Pomoc jest dostępna dla wszystkich sektorów gospodarki z wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa, górnictwa, transportu, przemysłu samochodowego, stoczniowego, stalowego, włókien syntetycznych.

Pomoc horyzontalna – nastawiona na pewne ustalone cele bez względu na obszar objęty pomocą. Najważniejszymi rodzajami wydatków w ramach pomocy horyzontalnej są: pomoc doraźna dla przedsiębiorstw (na ratowanie/restrukturyzację), wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw, pomoc na zatrudnienie i utworzenie nowych miejsc pracy oraz prace innowacyjne i badawczo-rozwojowe oraz inwestycje związane z ochroną środowiska.

Pomoc sektorowa - dla sektorów wrażliwych związana jest z restrukturyzacją poszczególnych dziedzin gospodarki oraz pojedynczych firm z sektorów: budownictwo okrętowe, żegluga morska, górnictwo węgla, hutnictwo żelaza i stali, przemysł włókien sztucznych, przemysł motoryzacyjny, rolnictwo i rybołówstwo.

Wszystkie programy pomocy ze środków publicznych dla przedsiębiorstw, których wartość przekracza 200 tys. €, muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej.

Pomoc de minimis – nie musi być notyfikowana; jest sumowana tylko z inną pomocą de minimis, do pułapu 200 tys. € w przeciągu 3 lat.

Wymienione na dalszych podstronach zachęty dla inwestorów podlegają regulacjom dotyczącym pomocy publicznej. Dozwolone jest korzystanie z wielu instrumentów wsparcia, jednakże całkowita wartość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla danego regionu (jako % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

 

W latach 2007 – 2013 maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:

 

województwa:
lubelskie, podkarpackie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko – pomorskie

50 %

województwa:
pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, a w okresie od 1 I 2007 r. do 31 XII 2010 r. województwo mazowieckie, z wyłączeniem Warszawy

40 %

Warszawa oraz w okresie od 1 I 2011 r. do 31 XII 2013 r. – województwo mazowieckie 

30 %

 

Dla mikro i małych przedsiębiorstw intensywności podstawowe pomocy są podwyższone o 20 punktów procentowych brutto (z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu).

Dla średnich przedsiębiorstw intensywności podstawowe pomocy są podwyższone o 10 punktów procentowych brutto (z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu).

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy dla nowopowstałych małych przedsiębiorstw wynosi:

  • na obszarze województwa mazowieckiego:
  1. 35 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od utworzenia przedsiębiorstwa
  2. 25 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu dwóch kolejnych lat
  • na obszarach pozostałych województw:
  1. 40 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat od utworzenia przedsiębiorstwa
  2. 30 % - w przypadku kosztów poniesionych w ciągu dwóch kolejnych lat

Przez nowopowstałe małe przedsiębiorstwa należy rozumieć przedsiębiorstwa mikroprzedsiebiorców i małych przedsiębiorców, jeżeli od dnia ich utworzenia upłynęło nie więcej niż 5 lat.

 

Sprawdź czy Twoja firma jest małym, średnim czy dużym przedsiębiorstwem

 

Dla dużych projektów inwestycyjnych (czyli takich nowych inwestycji, w których wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem przekraczają równowartość 50 mln €) maksymalną wartość pomocy ustala się zgodnie ze wzorem:

I= R x (50 mln € + 0,5 x B + 0,34 x C)

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R – podstawową intensywność pomocy – w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,
B – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym przekraczającą 50 mln €, ale nie przekraczającą równowartości 100 mln €,
C – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym przekraczającą równowartość 100 mln €.

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego