Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«lipiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

44217 wejść
2019.07.19 09:52

Data

22.07.2019

Galeria

Baner

Studium Projektów Europejskich

Celem studium jest nabycie praktycznych umiejętności do skutecznego pozyskiwania środków unijnych, planowania i zarządzania projektami zgodnie z ich specyfiką w nowym okresie programowania 2014-2020. Większość zajęć prowadzonych jest metodą warsztatową co pozwala na bieżące wykorzystywanie i utrwalanie nabywanej wiedzy. 
 

Uczestnicy:
Studium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy europejskich na działania rozwojowe w perspektywie finansowej 2014-2020. Adresatami są zarówno osoby, które zajmują się przygotowaniem, realizacją jak również  rozliczaniem projektów, a także te, które dopiero rozpoczynają prace w tym zakresie i chciałyby poznać specyfikę projektów unijnych.
 
Zakres tematyczny:
Obejmuje 88 godzinny cykl warsztatowy (8 dwudniowych spotkań po 11 godzin zajęć każdy) prowadzony przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, którzy na co dzień zajmują się pozyskiwaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków UE.

  1. Możliwości pozyskiwania środków w perspektywie finansowej 2014-2020 -– omówienie programów operacyjnych krajowych oraz regionalnych, alokacja środków. Warsztaty z dopasowania źródła dofinansowania do danego projektu
  2. Metodologia przygotowania i zarządzania projektem według metodyki PCM - warsztaty
  3. Warsztaty z przygotowywania projektów w oparciu o dokumentację projektową - praca w grupach nad własnymi projektami 
  4. Projekty inwestycyjne i infrastrukturalne – specyfika i realizacja - warsztaty
  5. Projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe – przygotowanie i realizacja – warsztaty
  6. Finansowe przygotowanie projektów, kwalifikowalność i rozliczanie wydatków – warsztaty z przygotowania budżetu projektu 
  7. Elementy uzupełniające projekty, w tym ocena oddziaływania na środowisko
  8. Regulacje dotyczące wydatkowania środków publicznych,  w tym Pomoc Publiczna i zasada konkurencyjności

Proponowany zakres tematyczny może ulegać korektom przed jak i w trakcie toku zajęć, uwzględniając najbardziej aktualne informacje, bieżące konkursy, dokumenty, uregulowania dotyczące Perspektywy Finansowej 2014 - 2020.


Korzyści dla uczestników:

•    Praktyczna umiejętność dopasowania pomysłu do źródła finansowania,
•    Poznanie metodyki przygotowywania projektów,
•    Warsztaty z uzupełniania elementów wniosku o dofinansowanie projektu
•    Możliwość konsultowania na bieżąco z ekspertami kwestii związanych z funduszami unijnymi,
•    Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego pozyskiwania środków z programów pomocowych,
•    Uzyskanie wiedzy z zakresu planowania budżetu i zarządzania finansami w projekcie,
•    Możliwość nawiązania kontaktów i dyskusji z ekspertami, bieżąca konsultacja pomysłów i wątpliwości z praktykami, którzy na co dzień zajmują się realizacją projektów finansowanych ze środków UE.


Metody pracy:
Zajęcia prowadzone są różnymi metodami pracy z dużym naciskiem na metody warsztatowe, co umożliwia uczestnikowi aktywny udział w zajęciach oraz możliwość nabycia praktycznych umiejętności w oparciu o wiedzę zdobywaną podczas zajęć.


Terminy zajęć:
Studium odbywać się będzie w terminie wrzesień 2017 r. - styczeń 2018 r.
Zajęcia będą prowadzone się na terenie Olivii Business Center  ul. Grunwaldzka 472 średnio dwa razy w miesiącu w piątki (16.00–20.00) i soboty (9.00-16.00); łącznie 8 zjazdów (88 godzin zajęć).


Certyfikat:
Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat ukończenia Studium Projektów Europejskich. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Studium jest udział w co najmniej 80% zajęć. 


Eksperci:
Zajęcia Studium prowadzone są przez ekspertów – praktyków, którzy są specjalistami w poszczególnych dziedzinach, a zawodowo związani są z funduszami unijnymi i projektami ze środków pomocowych.


Koszt szkolenia:
Dla osób zgłaszających się do 31 sierpnia 2017r.:
3600 zł netto + 23 % VAT = 4428 zł brutto/osoba
Dla osób zgłaszających się po 31 sierpnia 2017r.:
3900 zł netto + 23 % VAT = 4797 zł brutto/osoba

W przypadku rozłożenia płatności na raty, nie obowiązuje cena promocyjna:
w 2 ratach po 1950zł netto
w 3 ratach po 1300zł netto
w 4 ratach po 975zł netto
 
Cena obejmuje: profesjonalnie przeprowadzony cykl szkoleń, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, przerwy kawowe oraz przerwy na lunch podczas zajęć sobotnich
 
Rekrutacja:
Warunkiem udziału w studium jest przesłanie czytelnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem na numer 58 32 33 200 lub skan na e-mail: szkolenia@arp.gda.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów z przyczyn niezależnych od niego. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje data przesłania formularza zgłoszeniowego.
 
ZGŁASZAM SIĘ NA STUDIUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH>>>
 

Kontakt: 
Michał Zając, tel.: 58 32 33 253, e-mail: michal.zajac@arp.gda.pl

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego