Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Invest in Pomerania
Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«czerwiec 2018»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

9803 wejść
2018.06.22 13:34

Data

25.06.2018

Galeria

Baner

Od pomysłu do projektu. Planowanie i zarządzanie projektem w praktyce. Nowy okres programowania.

Termin i miejsce szkolenia:
9- 10 czerwca 2014 r. (8:30 - 16:30) Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, ul. Arkońska 6 bud. A3

Koszt szkolenia:
699 zł netto + VAT – cena PROMOCYJNA do 30.05.2014r.
849 zł netto + VAT – cena bez rabatu po 30.05.2014r.
cena szkolenia obejmuje: profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat oraz przerwy kawowe
W przypadku tego szkolenia rabaty nie łączą się
Dla płacących za szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT.

 

ZGŁASZAM UDZIAŁ>>

 

Cel szkolenia:
∙ Uzyskanie wiedzy z zakresu planowanych zmian w strukturze programowania funduszy Unii Europejskiej w nowym okresie programowania
∙ Zdobycie umiejętności niezbędnych do planowania i zarządzania projektem
∙ Spojrzenie na proces zarządzania projektem według metodologii PCM
∙ Szczegółowe zapoznanie się metodologią zarządzania cyklem projektu, jego kolejnych etapów i struktury 
∙ Nabycie umiejętności tworzenia matrycy logicznej projektu jako podstawowego narzędzia planowania, zarządzania i kontroli projektu wg PCM.
∙ Poznanie zasad tworzenia budżetu i harmonogramu realizacji projektu oraz zasad jego wdrażania

Profil uczestnika:
Szkolenie przeznaczone jest dla menadżerów projektów, a także dla wszystkich osób, które są zainteresowane poznaniem specyfiki tworzenia i realizacji projektów.

Zakres tematyczny szkolenia:
I. WPROWADZENIE
1. Struktura programowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w latach 2014 – 2020.
2. Programy krajowe, Programy regionalne, Programy Operacyjne, Kontrakt Terytorialny.
3. Programy współfinansowane z innych źródeł (Erasmus+, Mechanizmy Finansowe, FIO,  inne).
II. PROJEKT
1. Pojęcie projektu. Projekt a program. Projekt a wniosek.
2. Cechy projektu. Co jest, a co nie jest projektem?
3. Specyficzne wymogi dla projektów innowacyjnych współfinansowanych przez fundusze UE.
III. PRZYGOTOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WG METODYKI UE:  PCM - WARSZTAT
1. Wprowadzenie do metodologii PCM.
2. Etapy przygotowania projektu wg PCM.
3. Etap analiz.
3.1. Analiza problemów. Metodologia i narzędzie: drzewo problemów. Zależności przyczynowo skutkowe. Problem a pomysł na projekt.
3.2. Analiza celów. Metodologia i narzędzie: drzewo celów.
3.3. Analiza i wybór strategii.
3.4. Analiza interesariuszy. Implikacje dla planowania projektu.
4. Etap planowania.
4.1. Struktura logiczna przedsięwzięcia. Matryca logiczna jako podstawowe narzędzie planowania, zarządzania i kontroli projektu wg PCM.
4.2. Harmonogram realizacji projektu. Planowanie kolejności i czasu realizacji działań. Wykres Gantta.
4.3. Planowanie budżetu projektu.
IV. PRZYGOTOWANIE DO WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU – WARSZTAT BAZUJĄCY NA PRAKTYKACH OKRESU 2007-2013
1. Projekt a wniosek.
2. Przykłady wniosków do różnych programów/funduszy – dobre praktyki.
3. Elementy wniosku: identyfikacja projektu i wnioskodawcy, kryteria formalne, charakterystyka i opis projektu, kosztorys, załączniki.
4. Podręczniki i instrukcje dla projektodawców – użyteczność, dostępność, źródła informacji.
5. Techniki i praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o pomoc finansową.
V. PODSUMOWANIE, PYTANIA, DYSKUSJA.

Powody, dla których warto wziąć udział w szkoleniu:
∙ Zapoznanie się ze strukturą programowania funduszy Unii Europejskiej w nowym okresie programowania i planowanymi zmianami
∙ Zdobycie umiejętności niezbędnych do planowania i zarządzania projektem według metodologii PCM, w tym tworzenia matrycy logicznej projektu
∙ Poznanie zasad tworzenia budżetu i harmonogramu realizacji projektu oraz zasad jego wdrażania
∙ Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, co umożliwi uczestnikowi aktywny udział w zajęciach oraz możliwość nabycia praktycznych umiejętności w oparciu o wiedzę zdobywana podczas szkolenia

Metody dydaktyczne:
Szkolenie prowadzone jest głównie metodami warsztatowymi i obejmuje praktyczny trening umiejętności rozwijanych na bazie wiedzy nabywanej przez Uczestników podczas szkolenia.
Pozostałe metody pracy: mini wykład poparty prezentacją, ćwiczenia w podgrupach, dyskusja i inne.

Trener:
Jarosław Zarychta- Ekspert ds. zarządzania projektem metodą PCM. Od 1994 r. uczestniczy we wdrażaniu programów pomocowych, przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych w Polsce i innych krajach. W latach 1994-1998 był członkiem Programme Management Unit - Jednostki Zarządzającej Programami Pomocowymi w regionie łódzkim. Od 1998 do 2001 był dyrektorem w brytyjskiej firmie konsultingowo-szkoleniowej, gdzie odpowiadał m.in. za pozyskiwanie i realizację projektów finansowanych przez europejskie i amerykańskie instytucje wspierające rozwój gospodarczy i społeczny w naszej części Europy. W ciągu ostatnich trzynastu lat pracował jako specjalista, ekspert, koordynator i menedżer przy realizacji dziesiątków projektów o różnym charakterze, zasięgu i wartości z ministerstwami, władzami samorządowymi wszystkich szczebli oraz instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi w Polsce, Ukrainie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Ma bogate doświadczenie dydaktyczne jako trener i wykładowca zagadnień związanych z marketingiem, promocją i PR, planowaniem strategicznym i operacyjnym oraz zarządzaniem projektami, w tym innowacyjnymi i szeroko rozumianą integracją Polski z UE. Obecnie pracuje jako niezależny ekspert i trener.

Certyfikat:
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim poświadczający udział w szkoleniu.

Rekrutacja:
Warunkiem uczestnictwa jest terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na nr faksu (58) 30 11 341. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Osoby, które otrzymają telefoniczne potwierdzenie udziału, zobowiązane są, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć, do wniesienia opłaty.

Termin przesyłania zgłoszeń:
5 czerwca 2014 r.

Kontakt:
Katarzyna Moszczyńska tel.: 058-3233143, e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

 


 

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego