Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Misja

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. działa na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza; pomaga przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym; inicjuje i wspiera przedsięwzięcia gospodarcze o znaczeniu regionalnym. Jest spółką samorządową, została założona w 1992 roku.

 

Główne cele
 • wspieranie przedsiębiorczości
 • wspomaganie władz samorządowych w realizacji polityki regionalnej
 • wspieranie procesów inwestycyjnych
 • obsługa środków pomocowych Unii Europejskiej
 • promocja województwa pomorskiego
 • inicjowanie i uczestnictwo w projektach współpracy międzynarodowej.
Działalność ARP S.A. realizowana jest w trzech podstawowych obszarach:
 • wdrażanie instrumentów finansowego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
 • promocja regionu i obsługa inwestorów.
Wdrażanie instrumentów finansowego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • obsługa wniosków o udzielenie dotacji, w tym ocena formalna i merytoryczna
 • promowanie i udzielanie informacji o realizowanych programach dotacji
 • organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla samorządów lokalnych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców w zakresie realizacji i rozliczania projektów
 • monitorowanie realizacji umów o udzielenie dotacji
 • obsługa wniosków o wypłatę dotacji
 • raportowanie
 • obsługa techniczno – administracyjna programów dotacji
 • współpraca z PARP, Urzędem Marszałkowskim i innymi instytucjami w zakresie wdrażania instrumentów wsparcia MŚP.
Rozwój przedsiębiorczości
 • prowadzenie badań sektora MŚP
 • udzielanie wsparcia rzeczowego, eksperckiego i finansowego projektom innowacyjnych na wczesnym etapie rozwoju (Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A.)
 • udzielanie konsultacji i informacji na temat możliwości i procedur wykorzystywania funduszy europejskich oraz zakładania działalności gospodarczej
 • realizacja projektów mających na celu wspieranie przedsiębiorczości
 • obsługa pozyskiwania środków na realizację inwestycji.
Promocja Regionu i obsługa inwestorów
 • obsługa inwestorów zainteresowanych działalnością na Pomorzu
 • obsługa misji gospodarczych – własnych regionalnych i zagranicznych
 • przygotowywanie i realizacja promocji regionu, poprzez działania własne oraz wspólne z władzami woj. pomorskiego
 • wydawnictwa regionalne, informacje gospodarcze i statystyczne.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie